Anjelská terapia

Ak žijeme tým, čo cítime s bezpodmienečnou láskou si na ceste svietime!

Vydávam sa na cestu za svetlom.
Hľadať čistotu, pokoru, božskosť…
Sen duše mojej stane sa mi cieľom.
Už nechcem byť len nezmyselným tieňom.
Nech Ruka Božia vyvedie ma z tejto tmy,
nech naplnia sa duši mojej večné sny.


Nechávam sa unášať prúdom svojich myšlienok a pocitov. Uvedomujem si, že duchovno pre mňa znamená pozitívne zmeny v mojom živote, v mojich postojoch a konaní. Čím viac sa sústreďujem na čisté myšlienky lásky a dobra, tým šťastnejšie a láskyplnejšie sa stávajú moje dni.
Vnímam východ Slnka a radujem sa z neho, akoby som ho zažívala po prvýkrát. Chcem si ho zapamätať do detailov.Pozorujem farebný tanec motýľov v záhrade a cítim takú úžasnú radosť…
To, na čo myslím, sa odráža v celom mojom konaní. Mám vždy na výber, či budem myslieť na svetlo a prežijem deň v radosti alebo na tmu a môj deň bude plný smútku, zloby, posudzovania.
Volím svetlo a lásku, lebo chcem žiť naplno!


Anjel strážny

Si môj zázrak, ktorý zostúpil ku mne rovno z neba.
Si môj anjel strážny, voniaš ako ranná neha.
Nasleduješ ma dňom i nocou, obdarúvaš láskou,
si mojou ochranou i pomocou.
Tvoj hlas mi často šepká:
Odovzdaj sa do Božích rúk, len On ťa môže zbaviť múk.
V očiach Ducha vesmírneho chcem obstáť vo svojej viere.
Nech zostúpi na mňa milujúci Duch,
nech smiem dýchať s tebou božský milujúci vzduch.
Môj láskavý priateľ z nebeskej ríše,
do môjho pera vdychuje múdrosť,
keď verše píšem.
Niekedy ho krídla zahaľujú,
inokedy jasné lúče oslňujú.
Keď v samote pobývam, je mi spoločníkom,
cítim jeho lásku, keď hladí ma liečivým dotykom.
Ten anjelský hlas, čo ma tak často chlácholí,
s ním sa mi ľahšie o pozemských veciach hovorí.
Naplánujem si dnes anjelský deň.
Na všetko zlé a nepodstatné zabudnem.
Vnesiem radosť, smiech do mojej duše,
voňavé ružové lupienky nasypem ti s láskou na vankúše.
Oddýchni si anjel strážny, si môj vzácny hosť.
Ďakujem ti za tvoju ochranu a lásku,
ďakujem za tvoju prítomnosť.


Túžim po tvorivej sile, túžim po láske a dobrých vzťahoch, po pokojnom, kľudnom a harmonickom živote. Cítim, ako blahodárne na mňa pôsobí príroda. Milujem všetky jemné odtiene zelene. Pociťujem hlbokú vďačnosť za každý kvet a jeho krásu, za každý strom a jeho energiu. Každá rastlinka ma nadchýna a obdivujem ten dokonalý detail Božieho diela. Ďakujem za všetky farebné tóny prírody, nad ktorými sa tají dych a za všetku tú nádheru, ktorá nám oblažuje dušu.


Môj strom

Kochám sa v tvojej nádhere,
stojím tu pri tebe vo svojej tichej viere.
Objímam tvoju mocnosť, krásu, silu,
preciťujem celým telom túto vzácnu chvíľu.
Nebeská vôňa z teba pryští,
čarovná aura svetlom blyští.
S posvätnou úctou sa o teba opieram,
v tichosti modlitby oči privieram.
Pulzujem tvojím dychom,
a ty tak trpezlivo načúvaš mojim vzdychom,
už dávno stal si sa mojím spovedníkom.
Práve vďaka naladeniu sa na prírodu som našla svoj vzťah k sebe samej a učím sa dôverovať svojmu vnútornému hlasu, ktorý ma vedie.


 

Najvyšší pomocníci

  • Z archanjelov sa v Písme uvádzajú traja: Rafael, Gabriel a Michael.

Rafael v podobe mládenca doprevádzal mladého Tobiáša na jeho cestách. Po návrate sa predstavil ako “jeden zo siedmich, ktorí stoja pred Pánom”. Jeho meno znamená Boh uzdravuje a naznačuje úlohu, ktorá mu bola daná. images Anjelská terapiaRafaelova energia je veľmi jemná. Tento archanjel uzdravuje - a to telá nielen ľudské, ale i zvieracie. Ak vás sužuje choroba, stačí ho poprosiť o uzdravenie. Nezáleží na tom, akú vzývaciu formulku pri tom použijete. Podstatná je čistota srdca a samotná prosba. Rafael príde vždy, keď ho zavoláte. A to platí pri všetkých anjeloch, ktorí sú plní lásky a vždy ochotní pomáhať. Rafaela môžeme zavolať aj vtedy, ak chcem uzdraviť vzťahy - partnerské, manželské, ale i pracovné. Táto mocná bytosť zbavuje strachu. Dodáva energiu a pozitívne myslenie. Spája sa so zelenou farbou.

Gabriel znamená muž Boží. V novom zákone sa objavuje len v úlohe posla, ktorý oznámil Zachariášovi narodenie Jána Krstiteľa a Panne Márii vtelenie Syna Božieho. archangel gabriel 322x500 Anjelská terapiaGabriel je archanjelom čistoty. Preto vždy, keď ho voláte, vyčistite myseľ, srdce i dušu. Zbavte sa smútku, nenávisti, závisti a bolesti. Veľmi často býva zobrazený, ako drží v ruke ľaliu čiže symbol čistoty a pravdy. Pomáha vždy, keď ho zavoláte. Nezáleží na tom, koľkí ľudia naraz potrebujú jeho pomocnú ruku. Dokáže sa pohybovať v čase i priestore, vie súčasne pomáhať tisíckam ľudí. Vzývať ho môžete napríklad vtedy, ak túžite po dieťati. Vládne pracovným oblastiam, kde rolu zohráva informácia. Ide napríklad o médiá teda tlačoviny, televíziu či rozhlas, ale aj o diplomaciu a herectvo. Občas sa stáva, že v okamihu, keď ho privoláte, dostanete znamenie v podobe telekomunikačného úkazu. Vypne sa televízor, začne šumieť rádio, prepne sa vám stránka na internete. Gabriel miluje zdravé, pravdivé a nápomocné informácie. Novodobý sklon ľudí k získavaniu “krvavých” informácií v podobe vrážd, trestných činov alebo nepokojov je mu cudzí. Mocný a krásny archanjel vás poháňa k originálnym a kreatívnym nápadom. Keď potrebujete poradiť pred začatím nejakého projektu, je to práve on, kto vám ukáže tú správnu cestu. Spája sa s bielou farbou.

Michael je jedno z prvých kniežat medzi anjelmi. Je bytosťou strážnou a obrancom vyvoleného národa. Jeho meno znamená Kto ako Boh!, čo znie ako vojnový pokrik. Prečo má takéto meno, odhaľuje Zjavenie sv. Jána: “I nastal veľký boj v nebi: Michael so svojimi anjelmi bojovol proti drakovi. A bojoval i drak i jeho anjeli, ale nepremohli ich a stratili svoje miesto v nebi.” michael Anjelská terapiaMichaela považujú na vodcu archanjelov. Jeho energia j e veľmi mocná. Hovorí sa, že ak je pri vás, začnete sa potiť. Tiež sa počas vzývania tejto krásnej bytosti objavujú záblesky svetla či iskry. Ľudí zbavuje závislosti od hmotného majetku a kariérizmu. Pomôcť môže aj drogovo závislým osobám. Ochraňuje deti, dáva im pocit bezpečia. Dodáva odvahu pri vážnych i menej vážnych rozhodnutiach, do neistoty vkladá svetlo. V dobových knihách je uvedené, že sa ľudu zjaví opäť v celej svojej sile, keď bude svet prechádzať obrovskou transformáciou. Zrejme ide o obdobie obrody, ktoré má svoj najsilnejší bod v roku 2012. Michaela privolajte vždy, keď sa niečoho bojíte. Oslobodí vás od utrpenia, bôľu a problémov. Má rád, keď sa s ním rozprávate. Vždy, keď zaspávate alebo keď sa ráno zobúdzate, prihovorte sa mu. Budete prekvapení, aké krásne a hodnoté odpovede dostanete. Komunikovať však nemusíte len s Michaelom. “Spájaniu” sú naklonení všetci anjeli. Chcú vás počuť a chcú sa vám prihovárať. Nezabúdajte, že vás ľúbia. Spája sa s modrou farbou.